RSDOUBLAGE
contactez-nous
photo Snowdrop

Snowdrop

Titre original : Seolganghwa

Année : 2021/....
Société de doublage : Dubbing Brothers
Direction artistique : Massoteau Anne (Codirection), Orsat Alice (Codirection), Orsat Guillaume (Codirection)

Distribution :

Dong-Goo Ahn (Choi Byung-tae)
15 ép.
Hae-In Jung (Im Soo Ho)
16 ép.
Huh Joon-ho (Eun Chang Soo)
15 ép.
Hye-Yoon Kim (Kye Boon Ok)
16 ép.
In-Na Yoo (Dr. Kang Chung-Ya)
16 ép.
Jang Seung-jo (Lee Kang Moo)
15 ép.
Jung-Ho Kim (Professeur Han I-Seop)
1 ép.
Jung-nan Kim (Hong Ae-ra)
16 ép.
Kyung Hoon Choi (Dong Jae)
15 ép.
Mi-Soo Kim (Yeo Jungmin)
15 ép.
Min-Kyu Kim (Ju Gyeok-chan)
3 ép.
Moon-Kyung Kang (Park Mu-Yeol )
1 ép.
Shin-Hye Jung (Go Hye-ryeong)
8 ép.
Siew Jonny (Lee Eung-Cheol)
16 ép.
Won-Bin Chae (Im Su Hee)
2 ép.
Yoo-Kang Moon (Seung Jun)
1 ép.
Top